Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Aktuální počasí

Počasí dnes:

8. 7. 2020

zatazenosde

Bude oblačno až zataženo, místy přeháňky nebo slabý déšť, na jihu zpočátku až polojasno a srážky jen ojediněle. Denní teploty 16 až 20°C, na jihu kolem 24°C. Noční teploty 13 až 9°C.

Přehrát/Zastavit Další

Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

 

Dobrý den dětem i rodičům žáků 9. třídy,

v pondělí 11.5. se pro vás znovu otevře škola pro přípravu na přijímací zkoušky na SŠ. Vyučování bude formou pravidelných konzultací, vždy pondělí až čtvrtek (4x týdně) od 9:00 do 11:00 v učebně č. 7 (fyzika). Tato učebna bude stabilně vaše až do konce.

Každé pondělí a středu budete mít český jazyk s paní učitelkou S. Pajrovou
 

a každé úterý a čtvrtek matematiku se mnou, M. Nejedlou.
 

Výuka bude 9:00 - 9:45 a 10:15 - 11:00.

Čas výuky je stanoven na tuto dobu záměrně, abyste se později od 25.5. nepotkali s jinými skupinami. Je tedy třeba ho dodržet.

Do školy vás vpustí pan školník po dvou, první dvojici 8:45, po přezutí se odeberte ihned do učebny, aby mohli do budovy další 2 spolužáci. Po příchodu do učebny budete vyzváni k umytí a desinfekci rukou. Buď vlastním nebo školním desinfekčním gelem. 
Bude proveden zápis docházky. Při prvním příchodu v pondělí 11.5. je nutné paní učitelce odevzdat vyplněné čestné prohlášení, viz příloha. Jinak nesmíte nastoupit do školy. V pondělí se rovněž dozvíte o dalších podrobnostech. S sebou si přineste psací potřeby, své občerstvení, přijďte v roušce, případně náhradní roušku s sebou v sáčku. Po celou dobu pobytu ve škole i mimo ni musíme všichni dodržovat 2 m rozestupy. Rovněž i zasedací pořádek, který si v pondělí vytvoříte. I v učebně je třeba, abyste seděli od sebe dostatečně daleko. Max. 1 v lavici a ob jednu řadu. 

Další pokyny:

 1. Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.
 2. Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám a to na vyzvání vyučujícího.
 3. Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
 4. Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.
 5. Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou. Totéž platí pro užití toalet.
 6. Složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné, není možné přistoupit k jakýmkoliv změnám ve složení skupiny žáků. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 11. 5. 2020.
 7. V případě jakýkoliv zdravotních obtíží se žák přípravy nezúčastní.
 8. Případnou omluvu žáků je nutné provést telefonicky na sekretariát školy  (326 307 668).
 9. Společné stravování ve školní jídelně nebude umožněno.
   

Děkujeme všem za pochopení a dodržování pravidel. Těšíme se na vás.
--
S pozdravem a přáním hezkého dne Ing. Monika Nejedlá, ředitelka školy.

Základní škola Čachovice a Mateřská škola Struhy, okres Mladá Boleslav
Komenského 96
294 43 Čachovice

telefon: 326 307 668

 


 

Harmonogram školního roku 2019 - 2020
 


 

 

Informace pro uchazeče ke vzdělávání ve střední škole (5. + 9.ročník)

 

Při přijímání ke vzdělávání ve střední škole se postupuje v souladu s § 59 až § 62 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou MŠMT č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů.

K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání a formy vzdělávání na dané střední škole slouží ZÁPISOVÝ LÍSTEKUchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek na této základní škole, a to nejpozději do 15. března,  nebo do 30. listopadu v případě, že podává přihlášku do oborů vzdělání s talentovou zkouškou.

 

V ostatních případech vydá na žádost uchazeče zápisový lístek krajský úřad příslušný dle místa trvalého bydliště uchazeče.

 

Každý uchazeč o vzdělávání ve střední škole, který se účastní přijímacího řízení pro následující školní rok, obdrží jeden zápisový lístek.

 

Odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o přijetí uchazeče ke vzdělávání, uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdí svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole. Zápisový lístek se odevzdává nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči doručeno rozhodnutí o přijetí.

 

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, vzdává se tímto práva být přijat za žáka dané střední školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče. Práva být žákem střední školy se vzdává i uchazeč, který písemně požádá ředitele příslušné střední školy o zpětné vydání zápisového lístku.

 

Uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče s místem trvalého bydliště ve Středočeském kraji bude zápisový lístek vydáván Krajským úřadem Středočeského kraje, odborem školství a sportu, a to na základě ověření jejich totožnosti. Druhou možností je zaslání zápisového lístku prostřednictvím provozovatele poštovních služeb do vlastních rukou.

 

Pro vydání zápisového lístku je nutné uvést v žádosti následující údaje:

 

 • Jméno, popřípadě jména, a příjmení uchazeče

 • Datum a místo narození uchazeče

 • Adresa bydliště uchazeče (uvádí se adresa trvalého pobytu, u cizinců adresa bydliště)

 • Stát

 • Jméno a příjmení zákonného zástupce nezletilého uchazeče

 

V případě ztráty nebo zničení zápisového lístku bude na základě písemné žádosti bez zbytečného odkladu vydáván  NÁHRADNÍ ZÁPISOVÝ LÍSTEK, a to orgánem, který vydal původní zápisový lístek. Součástí žádosti o vydání náhradního zápisového lístku je čestné prohlášení zákonného zástupce uchazeče nebo zletilého uchazeče, že původní zápisový lístek neuplatnil ani neuplatní ve střední škole; součástí čestného prohlášení zákonného zástupce nezletilého uchazeče je podpis uchazeče.

 

Kontaktní osoby pro informace k vydávání zápisových lístků:

 

jméno, příjmení

telefon

č. kanceláře

Mgr. Ingrid Vavřínková

257 280 222

4057

Mgr. Hana Velebová

257 280 232

4048

Ing. Václav Truneček

257 280 422

4050

 

Adresa pro osobní vydávání zápisových lístků a podávání písemných žádostí o vydání zápisového lístku včetně náhradního:

 

Krajský úřad Středočeského kraje

Odbor školství a sportu

Zborovská 11

150 21 Praha 5Informace k přijímacímu řízení na SŠ

 

Vážení zákonní zástupci žáků 9. ročníku, žáci 9. ročníku,

níže pro Vás uvádíme užitečné odkazy na zveřejněné termíny konání přijímacích zkoušek na SŠ a dále odkaz na ukázkové testy z minulých let.

Dále jsou na naší škole zřízeny přípravné kurzy matematiky a českého jazyka, které rovněž slouží jako příprava na přijímací řízení.

Největší díl práce je ale na žácích samotných, proto doporučujeme věnovat domácí přípravě a procvičení již od teď co nejvíce volného času.

 

http://www.msmt.cz/file/48365/ 

http://www.cermat.cz/testova-zadani-k-procviceni-1404035402.html

 

Vedení základní školy

 Vážení rodiče plaváčků (2. - 5. ročník), 

s radostí oznamujeme, byla nám přidělena dotace na rok 2019 z MŠMT na náklady spojené s povinným plaváním - DOPRAVU ve výši: 49 728 Kč.

Touto částkou budou poníženy náklady a ušetřeny tak vaše prostředky (doplatek na dopravu). Vyúčtování proběhne po skončení plavání a po zaplacení veškerých nákladů. 

Ing. Monika Nejedlá, ředitelka školy

 Organizační opatření v rámci přestavby školy
 

Vážení zákonní zástupci žáků naší základní školy, rádi bychom Vás informovali o dalších organizačních opatřeních v rámci realizace přestavby základní školy. Všechna opatření byla provedena z důvodu zvýšení maximální bezpečnosti a co nejhladšího chodu vyučování v těchto provizorních podmínkách. Podmínky jsou stížené nejen pro děti, ale i pro zaměstnance, ale pevně věříme, že vše zvládneme a cca za 1 kalendářní rok se budeme všichni těšit z nových prostor. Naše škola bude tento školní rok fungovat ve staré hlavní budově a v provizorních (avšak kompletně zrekonstruovanych) prostorách zdravotního střediska naproti poště, které je od hlavní budovy vzdáleno 1 ulici (cca 7 minut chůze klidnou ulicí "Nová"). V hlavní staré budově jsou umístěny 1.A, 2.A, 3.A a 5. B (v bývalé sborovně), 6.A, 7.A, 8.A, 9.A. Do prostor zrekonstruované budovy naproti poště byla umístěna 4.A a 5.A., které nám rozvrhově nejlépe pasovaly do odloučeného pracoviště. Abychom vyšli maximálně vstříc celé situaci, bylo zřízeno pro děti 3.A a 4.A další oddělení ranní družiny v budově, kde se celý den učí (aby nemusely přecházet) a původní oddělení bylo přestěhováno do 1.patra staré budovy. Dále byly posíleny a zdvojeny dohledy nad žáky. Rozvrh byl sestaven tak, aby respektoval přesun žáků 3.A a 4.A na oběd do hlavní budovy a nutné přesuny se snížily na minimální počet. Děti se přesouvají vždy pod dohledem dospělé osoby a absolvují stejnou trasu jako dojíždějící spolužáci.

Abychom se o všechny Vaše děti umístěné v hlavní budově postarali i v nepříznivém počasí (dojíždějící žáci), bude jim v těchto dnech (mráz, déšť, silný vítr aj.) zpřístupněn vestibul  od časných ranních hodin hlavní staré budovy pod dohledem dospělé osoby. Prostory jsou však omezené, proto je nutné dbát pokynů dohlížejícího a chovat se dle pravidel slušného chování.

Děkujeme předem, že respektujete veškerá opatření a přeplněnost hlavní budovy, provoz je nyní opravdu velmi náročný. I pro nás je tato situace ojedinělá a proto předem velice děkujeme za Vaše pochopení.

Kolektiv základní školy.

 Naše škola se přihlásila do projektu:

  "Nenech to být a něco udělej"

Jde o internetový systém a mobilní aplikace bojující proti šikaně za spolupráce s linkou bezpečí a PPP Brno.

Více informací - www.nntb.cz


 

UPOZORNĚNÍ - ZVONKY

Zvonek „SBOROVNA“ je v době přestavby školy vyřazen z provozu = V bývalé sborovně probíhá výuka 4. B.

Zvonek „HOSPODÁŘKA“ používejte:

Pondělí    od 12:05

Úterý        od 13:50

Středa      od 12:05

Čtvrtek    od 13:50

Pátek       od 11:10

Platí pro veškeré návštěvy a doručovací služby.

Děkujeme na pochopení.