Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Aktuální počasí

Počasí dnes:

22. 2. 2018

zata

Bude oblačno až zataženo, ojediněle sněžení, zpočátku skoro jasno až polojasno. Denní teploty -2 až 2°C. Noční teploty -6 až -10°C.

Přehrát/Zastavit Další

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

ZPRÁVY ZE ŠKOLY


 

Informace k zápisu do 1. ročníku základní školy v rámci zahájení povinné školní docházky

ve školním roce 2018/2019

 

Termín konání zápisu: dne 18. 4. 2018 od 12:30 do 15:00

(do spádových MŠ budou opět zaslány formuláře s nabídkou rezervace termínů, ostatní zájemci o zápis se mohou obracet na zástupkyni ředitelky školy, Mgr. V. Kouříkovou, případně mailem na zscachovice@seznam.cz)

Náhradní termín: dne 25. 4. 2018, po dohodě s ředitelkou školy (326307668)

 

Místo konání a postup:

·         stará budova školy

o   nejprve se přihlásíte v ředitelně ve zvýšeném přízemí, první dveře vpravo

o   zde vyplníte či odevzdáte potřebnou dokumentaci, poté si Vás a dítě odvede příslušný vyučující 1. stupně k motivační části

o   poté se opět vrátíte k ředitelně a vyčkáte na vyzvání, po kterém se dozvíte další postup

 

·         výchovný poradce: Mgr. Kateřina Hojsáková (podá bližší informace, případně poradí ohledně návštěvy Pedagogicko – psychologické poradny, dále jen PPP)

o   PPP – Mladá Boleslav (Václavkova 1040, 326731066)

o   PPP – Nymburk (Masarykova 895, 325512667)

S sebou si nezapomeňte:

·         Občanský průkaz zákonného zástupce, který dítě přihlašuje

·         Rodný list dítěte

·         Doklady o povolení k trvalému (dlouhodobému) pobytu, pokud se jedná o                  občana státu mimo EU

Pokud budete žádat o odklad – potvrzení z PPP a od dětského lékaře (viz dále)

 

K zápisu se dostaví každé dítě, které k 31. 8. 2018 dovrší věku 6 let, mladší děti lze přijmou pouze s doporučením PPP a dětského lékaře. K zápisu se mohou dostavit zájemci i mimo spádový obvod školy, obvod je stanoven zřizovatelem školy, obcí Čachovice. Přednostně budou přijímány děti ze spádového obvodu školy. Z prostorových důvodů a kvůli probíhající demolici a přestavbě části školy bude otevírána pouze 1 třída do kapacity 30 žáků. O přijetí žáků rozhodne ředitelka školy, seznam přijatých a nepřijatých žáků bude zveřejněn na webu školy, na úřední desce před hlavní budovou školy. Rozhodnutí o nepřijetí bude zákonným zástupcům doručeno ve lhůtě 15 dnů od zveřejnění seznamu, před vydáním rozhodnutí jim bude umožněno v ředitelně školy nahlížet do spisu a vyjádřit se k podkladům, termín nahlížení do spisu bude sdělen při zápisu.

Přihlášení dítěte k plnění povinné školní docházky je zákonnou povinností každého zákonného zástupce, neplnění povinnosti je předáno a řešeno s Odborem sociální péče o dítě.

Informace pro zákonné zástupce žádající o odklad povinné školní docházky

Žádost o odklad povinné školní docházky musí být škole předána do 31. 5. 2018 včetně potřebných doporučení. Tiskopis bude možné vyplnit na místě v den zápisu, případně Vám bude zaslán emailem ředitelkou školy předem (napište na: zscachovice@seznam.cz). Vzhledem k dubnovému termínu zápisu, prosíme zákonné zástupce, aby potřebné doklady přinesli či doručili nejlépe nejpozději v den zápisu. K žádosti o odklad je nutné doložit kladné vyjádření PPP a Vašeho dětského lékaře. V případě, že budete mít veškeré doklady k povolení odkladu s sebou, nemusí se dítě zápisu účastnit a dostaví se příští školní rok.

Pokud si nejste jistí, zda je Vaše dítě dostatečně školsky zralé a zda budete žádat o odklad povinné školní docházky, neváhejte se obrátit na PPP o radu a nechte i tak své dítě zkontrolovat odborníkem. Bude poté na Vás, zda možnost využijete či nikoliv.

Informace ohledně přijímání do školní družiny

Informace poskytne s dostatečným předstihem vedoucí školní družiny, paní Lucie Kováčová v červnu 2018 na informační schůzce zákonných zástupců přijatých prvňáčků. Zde bude možné vyplnit přihlášku a zápisový lístek. Přednostně budou přijímány děti 1. a 2. ročníku základní školy, další místa budou poté obsazena žáky 1. stupně dle zájmu a kriterií. Kapacita školní družiny je 75 míst, 3 oddělení. Nad kapacitu nelze přijímat. Poplatek za školní družinu pro školní rok 2018/2019 je stanoven na 150 Kč/měs./dítě (bez ohledu na délku docházky). Poplatek slouží k úhradě výtvarných pomůcek, vybavení školní družiny, kopírování a tvorbu vzdělávacích materiálů, k nákupu kreativních potřeb pro zhotovování výrobků aj, nikoliv ke krytí mzdových nákladů.

Prosba závěrem:

·         Prosíme všechny zákonné zástupce, aby mladší sourozence pokud možno nevodili k zápisu. Škola za ně (a případné úrazy) v době zápisu neodpovídá, neposkytuje jim náhradní program na zabavení. Přistupujte prosím k zápisu odpovědně a tak, aby Váš budoucí školák měl možnost si zápis patřičně užít a předvést to nejlepší, co se v něm skrývá. Jedná se o důležitý mezník v jeho životě a je škoda, když je rušen pobíhajícími a křičícími mladšími dětmi, což se nám každoročně stává. Prosíme zákonné zástupce, aby si pro své další děti, které se zápisu neúčastní, zajistili hlídání. Děkujeme za pochopení.

 

V Čachovicích dne 16. 2. 2018         Ing. Monika Nejedlá, ředitelka školy
 


Edison

 

čtěte více


plakátekNaše škola se v tomto školním roce přihlásila do projektu:

  "Nenech to být a něco udělej"

Jde o internetový systém a mobilní aplikace bojující proti šikaně za spolupráce s linkou bezpečí a PPP Brno.

Více informací - www.nntb.cz

 


ŠD - aktuálně

více

Informace je určená těm zákonným zástupcům, kteří převedli pouze částku na období září - prosinec. Ostatní teď neplatí nic. Někteří v předchozím období přeplatili, takže částka by teď měla být ponížena o přeplatek. Děkujeme za včasnou platbu. L. Kováčová

 


Zájmové kroužky 2018

 informace o platbě


plakt

Vážení rodiče,

naše škola se rozhodla zapojit do 6. ročníku projektu Sněhuláci pro Afriku, jehož cílem je pomoci dětem v Africe dostat se ke vzdělání. Akci organizuje nezisková organizace Kola pro Afriku, obecně prospěšná společnost,  ve spolupráci s Gymnáziem, Ostrava-Hrabůvka,p.o. Nejedná se o akci, při níž by se jen vybíraly peníze, ale pomoc se zde uskuteční formou hry a zábavy pro vaše děti.

Cílem této  jednorázové akce v celorepublikovém rozsahu, která proběhne v závislosti na sněhových podmínkách, je postavit co nejvíce sněhuláků, přičemž forma pomoci organizaci Kola pro Afriku spočívá v tom, že se bude vybírat startovné za každého sněhuláka ve výši 50 Kč.

Akce je ojedinělá, originální, nic podobného se zde ještě neuskutečnilo.O společnosti Kola pro Afriku si bližší informace můžete přečíst na www.kolaproafriku.cz 
 

S pozdravem Lucie Kováčová


Bruslení

Letos nově pro děti 6. a 7. třídy organizujeme 2 x bruslení na stadionu v Benátkách nad Jizerou a pokud se osvědčí, rozhodně u této aktivity zůstaneme. 
logo

1. a 8. 12. 2017

Odjezd: 11:30
Návrat: 13:15 - 13:30 
                                                                                                                                                       

 

 

 

 

http://www.hokejbenatky.cz/zobraz.aspt=texty/stadion.html       logo


Organizační opatření v rámci plánované demolice a přestavby pavilonu

 

 Vážení zákonní zástupci, 

oznamujeme Vám, že během zítřejšího dne, tj. 18.10.2017 budou žáci 3. B s třídním učitelem Mgr. T. Kratochvílem přesunuti do hlavní budovy do bývalé sborovny ve zvýšeném přízemí. S tím souvisí i omezení provozní doby paní hospodářky, p. J. Knesplové, která bude k dispozici denně až po 12:05 (průchod skrze třídu).

Děkujeme za pochopení. Vedení školy.

 


OZNÁMENÍ 

Nové telefonní číslo: 

- oznámení nepřítomnosti vašich dětí TU od 4. - 8. třídy

- konzultace s učiteli 4. - 9. třídy

- jiná sdělení určená učitelům 4. - 9. třídy

 

326 210 679
 

- TU 9. třídy na tel. č. 326 307 668

 


poděkován
 


Středočeský kraj

Oprava radiátorů v tělocvičně školy v roce 2016 byla realizována s finančním přispěním
Středočeského kraje

 


 

logo

www.svatojirskyles-mas.cz