Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Aktuální počasí

Počasí dnes:

21. 4. 2018

poloj

Bude skoro jasno až polojasno. Denní teploty 24 až 28°C. Noční teploty 11 až 7°C.

Přehrát/Zastavit Další

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

ZPRÁVY ZE ŠKOLY


ŠD

Orientační analýza možností přijetí do školní družiny 2018 - 2019

Směrnice pro přijímání dětí do školní družiny 2018 - 2019
 


V Čachovicích dne 11. 4. 2018
 

Vážení,

v souladu s § 24, odstavec 2 zákona č. 561/2004 Sb., vyhlašuji z organizačních důvodů
 

v pondělí 30. 4. a 7. 5. 2018 ředitelské volno
        

Děkuji za pochopení.

Ing. Monika Nejedlá, ředitelka školy

 Chystaná akce pro žáky naší školy
Kurz sebeobrany

Vážení rodiče a přátelé školy,

další novinkou pro tento školní rok (a že jich letos je požehnaně – projekt Edison, bruslení aj.) je připravovaný kurz sebeobrany pro naše děti napříč celou školou, tj. od 1. do 9. třídy. Chceme dětem nejen zpestřit výuku, ale hlavně jim pomoci připravit se na nepříjemné situace, které sebou občas život přináší. Žáci 1. – 6. třídy budou mít hodinový kurz s trochou teorie, ale hlavně i s praktickým cvičením. Třídě se budou věnovat vždy 3 lektoři, každá třída bude mít svou lekci samostatně v tělocvičně školy s patřičným vybavením. U těchto dětí se zaměříme na problém „dítě versus dospělý“ – tedy, jak se chovat, aby dítě dokázalo předvídat a jednat dříve, než se něco stane. A dále se děti dozví pár tipů, co dělat, když jsou přepadeny, chyceny a podobně. Jaké mají možnosti sebeobrany.

Žáci 7. – 9. ročníku budou dohromady, avšak rozdělení 2 skupiny dle pohlaví, na dívky a chlapce. Tato věková kategorie bude mít dvouhodinový kurz zaměřený na principy sebeobrany, časovou osu útoků, resp. reakce na problém, dostanou manuál prevence a bezpečného chování. U dívek bude kurz více zaměřený na problémy a útoky, které více hrozí právě dívkám (sexuální obtěžování, ponižování, znásilnění, atd.) a proběhne také důkladné vysvětlení toho, že i žena má šanci se ubránit. 

Věříme, že se akce vydaří a bude vítána nejen dětmi, ale i vámi. Později bychom rádi kurzy dle reakcí dětí a vás rodičů opakovali v každém školním roce.

Kurzy se budou konat v termínu 14. – 16. 5. 2018 v rámci školního vyučování. Prosíme, aby děti na tyto dny měly vhodné oblečení.

Za kolektiv školy Ing. Monika Nejedlá, ředitelka
 


Informace k zápisu do 1. ročníku základní školy v rámci zahájení povinné školní docházky

ve školním roce 2018/2019

 

Termín konání zápisu: dne 18. 4. 2018 od 12:30 do 15:00

(do spádových MŠ budou opět zaslány formuláře s nabídkou rezervace termínů, ostatní zájemci o zápis se mohou obracet na zástupkyni ředitelky školy, Mgr. V. Kouříkovou, případně mailem na zscachovice@seznam.cz)

Náhradní termín: dne 25. 4. 2018, po dohodě s ředitelkou školy (326307668)

 

Místo konání a postup:

·         stará budova školy

o   nejprve se přihlásíte v ředitelně ve zvýšeném přízemí, první dveře vpravo

o   zde vyplníte či odevzdáte potřebnou dokumentaci, poté si Vás a dítě odvede příslušný vyučující 1. stupně k motivační části

o   poté se opět vrátíte k ředitelně a vyčkáte na vyzvání, po kterém se dozvíte další postup

 

·         výchovný poradce: Mgr. Kateřina Hojsáková (podá bližší informace, případně poradí ohledně návštěvy Pedagogicko – psychologické poradny, dále jen PPP)

o   PPP – Mladá Boleslav (Václavkova 1040, 326731066)

o   PPP – Nymburk (Masarykova 895, 325512667)

S sebou si nezapomeňte:

·         Občanský průkaz zákonného zástupce, který dítě přihlašuje

·         Rodný list dítěte

·         Doklady o povolení k trvalému (dlouhodobému) pobytu, pokud se jedná o                  občana státu mimo EU

Pokud budete žádat o odklad – potvrzení z PPP a od dětského lékaře (viz dále)

 

K zápisu se dostaví každé dítě, které k 31. 8. 2018 dovrší věku 6 let, mladší děti lze přijmou pouze s doporučením PPP a dětského lékaře. K zápisu se mohou dostavit zájemci i mimo spádový obvod školy, obvod je stanoven zřizovatelem školy, obcí Čachovice. Přednostně budou přijímány děti ze spádového obvodu školy. Z prostorových důvodů a kvůli probíhající demolici a přestavbě části školy bude otevírána pouze 1 třída do kapacity 30 žáků. O přijetí žáků rozhodne ředitelka školy, seznam přijatých a nepřijatých žáků bude zveřejněn na webu školy, na úřední desce před hlavní budovou školy. Rozhodnutí o nepřijetí bude zákonným zástupcům doručeno ve lhůtě 15 dnů od zveřejnění seznamu, před vydáním rozhodnutí jim bude umožněno v ředitelně školy nahlížet do spisu a vyjádřit se k podkladům, termín nahlížení do spisu bude sdělen při zápisu.

Přihlášení dítěte k plnění povinné školní docházky je zákonnou povinností každého zákonného zástupce, neplnění povinnosti je předáno a řešeno s Odborem sociální péče o dítě.

Informace pro zákonné zástupce žádající o odklad povinné školní docházky

Žádost o odklad povinné školní docházky musí být škole předána do 31. 5. 2018 včetně potřebných doporučení. Tiskopis bude možné vyplnit na místě v den zápisu, případně Vám bude zaslán emailem ředitelkou školy předem (napište na: zscachovice@seznam.cz). Vzhledem k dubnovému termínu zápisu, prosíme zákonné zástupce, aby potřebné doklady přinesli či doručili nejlépe nejpozději v den zápisu. K žádosti o odklad je nutné doložit kladné vyjádření PPP a Vašeho dětského lékaře. V případě, že budete mít veškeré doklady k povolení odkladu s sebou, nemusí se dítě zápisu účastnit a dostaví se příští školní rok.

Pokud si nejste jistí, zda je Vaše dítě dostatečně školsky zralé a zda budete žádat o odklad povinné školní docházky, neváhejte se obrátit na PPP o radu a nechte i tak své dítě zkontrolovat odborníkem. Bude poté na Vás, zda možnost využijete či nikoliv.

Informace ohledně přijímání do školní družiny

Informace poskytne s dostatečným předstihem vedoucí školní družiny, paní Lucie Kováčová v červnu 2018 na informační schůzce zákonných zástupců přijatých prvňáčků. Zde bude možné vyplnit přihlášku a zápisový lístek. Přednostně budou přijímány děti 1. a 2. ročníku základní školy, další místa budou poté obsazena žáky 1. stupně dle zájmu a kriterií. Kapacita školní družiny je 75 míst, 3 oddělení. Nad kapacitu nelze přijímat. Poplatek za školní družinu pro školní rok 2018/2019 je stanoven na 150 Kč/měs./dítě (bez ohledu na délku docházky). Poplatek slouží k úhradě výtvarných pomůcek, vybavení školní družiny, kopírování a tvorbu vzdělávacích materiálů, k nákupu kreativních potřeb pro zhotovování výrobků aj, nikoliv ke krytí mzdových nákladů.

Prosba závěrem:

·         Prosíme všechny zákonné zástupce, aby mladší sourozence pokud možno nevodili k zápisu. Škola za ně (a případné úrazy) v době zápisu neodpovídá, neposkytuje jim náhradní program na zabavení. Přistupujte prosím k zápisu odpovědně a tak, aby Váš budoucí školák měl možnost si zápis patřičně užít a předvést to nejlepší, co se v něm skrývá. Jedná se o důležitý mezník v jeho životě a je škoda, když je rušen pobíhajícími a křičícími mladšími dětmi, což se nám každoročně stává. Prosíme zákonné zástupce, aby si pro své další děti, které se zápisu neúčastní, zajistili hlídání. Děkujeme za pochopení.

 

V Čachovicích dne 16. 2. 2018         Ing. Monika Nejedlá, ředitelka školy


Mateřská škola Struhy vyhlašuje zápis dětí
k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2018

 

Místo konání zápisu je: Mateřská škola Struhy, č. p. 72

Termín konání zápisu je: 10. 5. 2018 od 14:30 do 16:00

 

S sebou k zápisu přineste: potvrzený evidenční list od dětského lékaře dle vzoru, rodný list dítěte, občanský průkaz, případně další dokumenty.

Bližší informace naleznete na: www.cachovice.cz/materska-skola
 VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ SOUTĚŽE
„O NEJLEPŠÍ OBĚDOVÉ MENU“

V první řadě chci poděkovat za zaslané recepty, kterých jsme obdrželi k posouzení celkem 12. Krátce k hodnocení. Vycházeli jsme především ze složení jednotlivých jídel, kdy jsme brali v potaz nutriční doporučení pro školní stravování. Minimální používání měkkých salámů, párků a jiných uzenin obsahující vysoký podíl soli, tuku, koření a jiných přidaných látek, které jsou z nutričního hlediska ničím významné a přínosné, tím spíše ne pro děti. Používání dochucovadel jako je worcestrová a sójová omáčka. V receptech se objevila i vína, alkohol ve školním stravování opravdu není přípustný. Posuďte sami, zdali výsledný efekt domácí a školní kuchyně je srovnatelný? Dále jsme museli přihlédnout na prostorové a materiální vybavení naší kuchyně. Některá zajímavá jídla  na našem pracovišti, které je kapacitně na hranici, nelze bohužel uvařit. Výherní recepty zařadíme do jídelníčku v nejbližším možném termínu, kde bude uvedeno jméno, dle koho se jídlo vařilo. V příštím školním roce bychom rádi soutěž zopakovali, a věřím, že budeme moci vybírat z ještě více receptů. Ještě jednou děkuji všem za jejich čas a nyní již k výsledkům.

 

  1. Dýňová polévka (Ondřej Šolc, 4. tř.)

      Kuře s omáčkou gyros, brambory (Eliška Dvořáková, 2. tř.)

 

  1. Mrkvová polévka (Tomáš Volkman, 1. tř.)

      Kuřecí maso v kukuřičných lupíncích (Lukáš Pažout, 8. tř.)

 

  1. Francouzská cibulačka (Nelly Zeithammerová, 1. tř)

      Špenátové špagety (Klára Skopcová, 1. tř.)

 

Vedoucí školní jídelny Alena Mlsnová

 


 

Projekt Edison na naší škole

 

Naše škola se zapojila do projektu Edison, ve kterém jde o to, že na jeden týden k nám přijelo osm cizinců z různých států z celého světa. U nás byl zrovna Joe, který studuje v Austrálii, ale pochází z Číny, Gregor z Brazílie, Adeline z Kyrgyzstánu, Vika z Ukrajiny, Muhammad z Indonésie, Mauricio z Mexika, Roma z Indie a Irina z Ruska. Všichni byli opravdu moc sympatičtí a milí.

fotografie

Každý měl přenášku s prezentací o své zemi. Povídali o symbolech státu, vlajce, kultuře, jídle, památkách, zvycích a dalších věcech. Poslouchali jsme jejich hudbu, někdy i hymnu. Mezi prezentace byly zahrnuté hry, jako třeba ,,oběšenec“ a ,,kufr“. V kufru je určené slovo, které musí jeden vybraný žák uhádnout. Ostatní slovo definují, ale všechno samozřejmě v angličtině. Součástí projektu byly i takzvané Global Village, kdy si pro nás studenti připravili různé činnosti, mimo jiné tanec kalinku a makarénu, a drobnou ochutnávku specialit. Na oplátku jsme ve čtvrtek odpoledne byli aktivní my. Osmáci měli prezentace o České republice, o našich památkách, osobnostech, přírodě, zvířatech a zajímavostech. Deváťáci zase napekli buchty, štrúdl a připravili chlebíčky, aby naši noví kamarádi ochutnali české dobroty. Během mlsání jsme si společně zahráli „Člověče, nezlob se“ a pexeso. Kdo měl zájem, mohl se naučit i českou polku. Byla to zábava a doufáme, že si to užili a odnesli si pěkné zážitky.

Pátek byl den loučení. Během čtvrté hodiny jsme se všichni sešli na hale, kde zazněla děkovná slova a různá přání do budoucna. Našim hostům jsme také rozdali malé dárečky. Loučení bylo mnohdy velmi dojemné a uplakané. Abychom nekončili smutně, následovaly ještě pro naše hosty společně se sedmáky, osmáky a deváťáky dvě hodiny sportovních hrátek v tělocvičně.

Zápsáno Zuzkou Kalábkovou a Aničkou Vackovou

 

A jak vše viděli a hodnotí ostatní

I když jsem to nečekala, tak jsem za tento projekt ráda. Díky němu jsme zjistili, jak na tom vlastně jsme s angličtinou. Zda se dorozumíme nebo naopak. Během tohoto týdne, kdy projekt probíhal, jsme se dozvěděli o různých kulturách, zvycích apod. Všichni, kteří nás navštívili, byli velice sympatičtí a užili jsme si jejich přítomnost nejen ve škole, ale i ve svém volném čase. Myslím si, že je to skvělá zkušenost a osobně by mi nevadilo, kdyby u nás zůstali klidně i o týden déle.

Lucie

 Projekt Edison se mi moc líbil. Seznámili jsme se s kulturou jiných zemí, novými lidmi, kteří byli moc přátelští a milí. Zahráli jsme se s nimi různé hry. Indonésana Sahaba jsme s kamarádkou učili hrát ping-pong. Byl to skvělý týden, procvičili jsme si angličtinu a poznali i nějaká národní jídla. Chtěla bych, aby se tento projekt konal ještě někdy. Bylo to super.

Anna

 Myslím si, že tento projekt mi dal hodně. Když jsem s nimi byla na různých výletech (v kině, v Nymburce, na horách na snowboardu), tak jsem se snažila hodně komunikovat, ať si s nimi rozumím. I když jsem věděla, že dělám chyby (v časech), tak pro mě bylo důležité si s nimi hlavně povídat. Myslím si ale, že mi to dalo hodně nejen v angličtině, ale i do života. Už vím, že když bude nějaký takový projekt, že se do něj ihned přihlásím. Když jsme měli doma Mauricia (Mexičana), tak jsme taky museli mluvit anglicky, protože by nám nerozuměl. Bylo to dobré i proto, že jsme se taky dozvěděli dost nových informací o různých zemích. Učili nás i nějaké tance z jejich zemí a ukazovali nám jejich vlajky. Ukazovali nám také oblečení, které se tam nosí, buď na počítači, nebo na živo. Všichni byli moc super (Adelina, Irina, Roma, Vika, Gregor, Joe, Mauricio, Sahab). S některými si teď píšu, díky tomu si procvičuji angličtinu a dozvídám se o nich nové věci. Velmi se mi to líbilo, a jestli tento projekt bude i příští rok, určitě se do něj zapojíme.

Ema

 Mně se líbilo, jak nám každý z nich prezentoval o svých zemích a zvycích. Také se mi líbilo, že si s námi někteří z nich zahráli i nějaké hry. Bylo dobré i to, že nás naučili jejich tanec. Myslím si, že tato návštěva cizinců naučila spoustu lidí mluvit lépe anglicky.

Tereza

Některým cizincům nebylo moc rozumět, jelikož mluvili moc rychle, ale i přesto cítím, že jsem se v angličtině zlepšila. Také jsme se dozvěděli o zajímavých tradicích, pokrmech a jiných věcech z různých destinací. Projekt se mi moc líbil a uvítala bych další kontakty se zahraničím.

Nikol

Vzhledem k tomu, že jsem tu moc nebyla, nemohu úplně posoudit, ale řekla bych, že projekt Edison byl pro nás určitě přínosem. Mohli jsme se zdokonalit v anglickém jazyce a dozvědět se něco o jiných kulturách. Byl to nevšední zážitek, málokdo z nás, ba možná nikdo by si jinak nemohl popovídat s Mexičanem, Ruskou, Brazilcem a dalšími…

Veronika

Bylo úžasné, že jsme měli možnost poznat studenty, kulturu a mnoho dalších věcí z jiných zemí. Trochu mě na druhou stranu mrzelo, že s námi nemohli strávit více hodin. Procvičila jsem si angličtinu a zjistila jsem, že je to opravdu potřebný jazyk. Se studenty, kteří byli ubytováni u nás doma, jsme zažili i jeden, trochu nepříjemný, zážitek. Jelikož na nádraží v Nymburce, nastoupili do špatného vlaku, ocitli se v Ostré. Vše nakonec dopadlo dobře, odjeli zpět do Nymburka, kde jsme je vyzvedli a se smíchem se vrátili domů. Doma jsme je měli možnost poznat trochu více než ostatní ve škole. Byla to pro mě i mou rodinu velká zkušenost a jsem ráda, že se naše škola tohoto projektu zúčastnila. Našla jsem si nové přátele a zjistila jsem, že i přes malou jazykovou bariéru se lze domluvit, zažít spoustu zážitků a získat mnoho zkušeností. Doufám, že jednou budu mít taky podobnou možnost podívat se do jiných zemí.

Eliška

Chci, aby přijeli znovu, protože jsou velmi zábavní a aktivní. Konečně jsem si s někým popovídal anglicky. Jejich jídlo bylo skvělé. S Gregorem jsem hrál fotbal a hraje dobře.

Mácíček

První přednáška pro mě byla nečekaná, jelikož jsem byl po týdnu poprvé ve škole. Moc se mi líbili. Dost jsem se také naučil. Můžu srovnávat život tady s životem v jejich zemích.

Martin L.

Nejdříve jsem si myslel, že to bude nuda, ale když jsem je poprvé potkal tak si hned chtěli povídat. Přednášky měli velmi hezké a propracované. Jelikož jsme slyšeli o jiných zemích, tak máme nové informace což je dobře, také jsme si procvičovali angličtinu. Klidně by ti cizinci mohli jezdit každý rok.

Vladimír

Můj názor je, že všechny prezentace byly hezké, nejvíce se mi líbila Gregorova. Gregorova prezentace se mi líbila, protože Brazílie je nádherná. Byla bych ráda, kdyby zase přijeli.

Míša

Projekt Edison se mi opravdu moc líbil. Byl velmi zajímavý a myslím si, že to bylo velmi naučné. Ti lidé byli opravdu moc fajn, byli zábavní, chytří. Byla to velmi skvělá zkušenost. A jsem ráda, že jsem to mohla vyzkoušet.

Denisa

Projekt se mi líbil. Uvítala bych ho i v dalších letech. Podle mě jsme se hodně dozvěděli o různých zemích a u toho se přiučili angličtině. Také jsme získali nové zajímavé informace a tento týden byl příjemně strávený. Myslím, že není u nás ve škole nikdo, kdo by se k projektu a celé myšlence stavěl negativně.

Bára

Projekt Edison byl velmi zajímavý. Dozvěděli jsme se spoustu nových věcí o jejich zemích. Studenti byli moc milí a byla s nimi sranda.

Kryštof

Z projektu Edison mám krásné zážitky a vzpomínky. Dozvěděl jsem se něco o vzdálených zemích. Dokonce jsem se s nimi i vyfotil. Tahle akce se mi moc líbila a chtěl bych, aby se určitě opakovala.

Peťka

Tento projekt mi dal to, že jsem poznal, jak se žije v jiných zemích, že tam jsou lidi jako my.

Jarda

Projekt Edison se mi moc líbil. Studenti měli velice pěkně připravené prezentace. Byli moc milí a moc hezky mluvili. Doplnila jsem si svůj slovník a seznámila jsem se s novými lidmi. Chtěla bych, aby se projekt opakoval každoročně.

Karolína Veselá

Doufám, že se jim na jejich dalších cestách nic špatného nepřihodí. Z celého srdce za projekt Edison děkujeme. Určitě jsme si ho všichni užili a odnesli si něco nového do života, poznání zemí, lepší angličtinu, nové přátele a možná i chuť učit se další jazyky. Mně se nejvíce líbily jejich prezentace a pátek, kdy jsme se nejvíc vyřádili. Takový projekt by měl být častěji.

Anička

Tento projekt mi dal to, že i lidi z jiných zemí jsou velmi hodní a přátelští. Taky mi došlo, že když se člověk musí prostě domluvit, tak se domluví, bez ohledu na chyby. Doufám, že se aspoň s některými z osmi studentů zase uvidíme, protože jsou vážně super. Bude se mi po nich moc stýskat.

Zuzka

 

Zbývá už jen velké díky rodinám, které ubytovaly naše stážisty a věnovaly jim svůj volný čas. Tento dobrovolný úkol splnily na jedničku.

 

Mgr. Vlasta Kouříková
 

čtěte více

 

foto
 Naše škola se v tomto školním roce přihlásila do projektu:

  "Nenech to být a něco udělej"

Jde o internetový systém a mobilní aplikace bojující proti šikaně za spolupráce s linkou bezpečí a PPP Brno.

Více informací - www.nntb.cz

 

 


plakt

Vážení rodiče,

naše škola se rozhodla zapojit do 6. ročníku projektu Sněhuláci pro Afriku, jehož cílem je pomoci dětem v Africe dostat se ke vzdělání. Akci organizuje nezisková organizace Kola pro Afriku, obecně prospěšná společnost,  ve spolupráci s Gymnáziem, Ostrava-Hrabůvka,p.o. Nejedná se o akci, při níž by se jen vybíraly peníze, ale pomoc se zde uskuteční formou hry a zábavy pro vaše děti.

Cílem této  jednorázové akce v celorepublikovém rozsahu, která proběhne v závislosti na sněhových podmínkách, je postavit co nejvíce sněhuláků, přičemž forma pomoci organizaci Kola pro Afriku spočívá v tom, že se bude vybírat startovné za každého sněhuláka ve výši 50 Kč.

Akce je ojedinělá, originální, nic podobného se zde ještě neuskutečnilo.O společnosti Kola pro Afriku si bližší informace můžete přečíst na www.kolaproafriku.cz 
 

S pozdravem Lucie Kováčová

 


OZNÁMENÍ 

Nové telefonní číslo: 

- oznámení nepřítomnosti vašich dětí TU od 4. - 8. třídy

- konzultace s učiteli 4. - 9. třídy

- jiná sdělení určená učitelům 4. - 9. třídy

 

326 210 679
 

- TU 9. třídy na tel. č. 326 307 668

 


poděkován
 


Středočeský kraj

Oprava radiátorů v tělocvičně školy v roce 2016 byla realizována s finančním přispěním
Středočeského kraje

 


 

logo

www.svatojirskyles-mas.cz